Nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente de Ronde Venen


De raadszaal werd het decor voor de online nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van Gemeente de Ronde Venen, door hiervan voor een middag een studio van te maken.

Nieuwe plannen werden door directie in 3 blokken gepresenteerd. Dit afgewisseld met uitdagende pollvragen die het mogelijk maakten de mening en suggesties en bedenkingen van deelnemers in kaart te brengen.