Talkshow 'Attema on Air'


Attema 50 jaar - Dynamische talkshow

Een mijlpaal om breed te vieren! Om de relaties te bedanken voor 50 jaar vertrouwen in en samenwerken met Attema, werden zij getrakteerd op een dynamische Talkshow onder leiding van Harm Edens. Met onder meer als tafeldame Annemarie van Gaal, een uur in het teken van ondernemen met lef, kansdenken, innovaties als Neurotechnologie, ketensamenwerking en ondernemen in de New Economy.

Kernwaarden als programma

Op deze wijze werden de gasten niet alleen gefeteerd op een programma waarmee zij daadwerkelijk inhoudelijk werden gevoed, de onderwerpen van discussie vertegenwoordigen ook exact die waarden, waarvoor Attema zich hard maakt. Een programma vol content, dynamiek en humor.

Rode draad in alle uitingen

Een duidelijke rode draad vormde hierbij het beeldmerk op alle uitingen, online en offline. Van 'save the Date' en speciale website, van welkomstbord tot signing op de routes, van badges tot presentaties, van give away tot bedankboekje; alle uitingen waren qua look and feel geheel op elkaar afgestemd.

Referentie

"Effectivents is erin geslaagd een professioneel programma voor ons uit te werken en de productie zowel qua gastvrijheid als met betrekking tot de operationele en technische details in strakke banen te leiden. Professioneel, praktisch en oog voor details."