Summa Eindhoven


Voor het Summa college richtten wij een studio in de Lichttoren in Eindhoven. Met onder meer Chiel de Winter als spreker, breakouts in Zoom over de toekomst van het MBO.

Een samenwerking waarbij onze techniekpartner zorgt voor de technische opzet en Effectivents de platformmoderatie verzorgt als ook de complete eindregie.